Studia taneczne dla dzieci w Krakowie

Zapisz dziecko na pierwsze studia taneczne! Czy można studiować w wieku 4-10 lat? Oczywiście! Uniwersytet Tańca to jedyna taka przygoda taneczna w Krakowie – spróbuj nowego wymiaru edukacji pozalekcyjnej dla swojego dziecka.

Studia taneczne – więcej niż szkoła tańca

Kierunek studiów: holistyczne studia ruchowo-taneczne dla dzieci

Rodzaj studiów: stacjonarne, dzienne, poniedziałkowe, dla najmłodszych, od podstaw

Charakter studiów: zajęcia praktyczno-teoretyczne z elementami tańca współczesnego, tańca klasycznego, jazzu, stretchingu, izolacji, treningu wzmacniającego i improwizacji do muzyki

Cel: przygotowanie ciała (i głowy) do tańca poprzez wszechstronny rozwój młodego tancerza i poszerzenie jego horyzontów tanecznych

Uzyskane kwalifikacje: 

Obszar rozwoju psychicznego dziecka:

 • umiejętność samodzielnego ustalania mierzalnych i realnych celów
 • trening motywacji wewnętrznej

Obszar rozwoju społecznego dziecka:

 • umiejętność podmiotowego traktowania siebie i drugiego człowieka
 • rozwijanie relacji równościowych
 • etyczne zasady współpracy w grupie
 • role w grupie i ich znaczenie
 • komunikacja niewerbalna i czytanie z ruchu/ciała
 • szacunek jako jedna z kluczowych zasad budowania więzi społecznych

Obszar rozwoju emocjonalnego dziecka:

 • rozumienie sygnałów płynących z ciała
 • rozpoznawanie swoich emocji
 • (samo)akceptacja i umiejętność radzenia sobie z porażką
 • umiejętność wyrażania emocji

Obszar rozwoju fizycznego dziecka:

 • rozwój motoryczny – siła, wytrzymałość, zwinność, szybkość, samokontrola, dyscyplina ruchowa, koncentracja, rytmika, świadomość poprawnej postawy, bezpieczeństwo ruchu, oddech, relaksacja ciała i uelastycznienie, zwiększenie mobilności (harmonijny rozwój całego ciała)
 • koordynacja ruchowa
 • izolacje partii mięśniowych
 • wstęp do technik tańca współczesnego i tańca klasycznego
 • praca z oddechem i ciężarem ciała

Opis kierunku:

Formuła „studiów tanecznych dla dzieci” nastawiona jest na kompleksowy i wszechstronny rozwój młodego tancerza i zwiększenie jego świadomości ciała. Początkowo skupiamy się przede wszystkim na samym RUCHU. Czym ruch jest, jak działa nasze ciało, czy ciało jest sprawnym mechanizmem, co ciało potrafi, jakie ma ograniczenia, jak się zachowuje, jak się porusza, jak o nie dbać, jak go słuchać, jak doskonalić jego potencjał. Studenci poznają liczne ćwiczenia koordynacyjne, izolacyjne, rozciągające, wzmacniające, które pomagają w budowaniu „postawy tancerza”. Poznają też elementy technik tańca współczesnego, klasycznego, a także jazzu, teatru fizycznego, stretchingu, improwizacji tanecznej i in.

Fizyczny trening wzmacniający, przygotowujący do tańca, poszerzony jest o proces wchodzenia w grupę i budowanie zespołu, a także naukę koncentracji i wewnętrznej motywacji do odkrywania i rozwijania swoich możliwości, aby wzmacniać kompetencje miękkie studentów. Studenci będą pracować docelowo w stałej grupie.

Najważniejsze dla prowadzącej jest DZIECKO – STUDENT, a dopiero później taniec. Nie istnieje taniec idealny, który nakładamy na formę ludzką i dopasowujemy do niej, ale istnieje dziecko, które tańczy. Dla każdego studenta szukamy indywidualnej drogi rozwoju i staramy się zbudować wspierającą relację. Korzystamy ze swobody i wolności, którą daje ruch, a nie z restrykcji jednej techniki tańca.

Nasi młodzi studenci mają możliwość w przyszłości kontynuacji nauki tańca, udziału w seminariach i warsztatach mistrzowskich, udziału w artystycznych wydarzeniach okolicznościowych.

Adresaci:

W roku 2023/24 są to studenci w wieku 4-7 lat oraz 8-10 lat. Nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia tanecznego ani szczególnych umiejętności. Uczymy wszystkiego od podstaw, inspirujemy, wprowadzamy w świat tańca.

Program/założenia:

Zajęcia opierają się na pracy w kole. Przebiegają według ogólnego schematu: rozgrzewki (różne rodzaje: izolacyjne, jazzowe, teatralne), treningu techniki ruchu, etiudy, wyciszającego rozciągania.

Narzędzia i metody pracy dostosowywane są do wieku studentów i ich możliwości motorycznych i percepcyjnych. Są to różnorodne ćwiczenia koordynacyjne, izolacyjne, taneczne; zabawy ruchowe, improwizowane i teatralne.

Organizacja zajęć w roku szkolnym 2023/2024

Czas trwania studiów: 

semestr zimowy 2.10.2023 -05.02.2024,

przerwa międzysemestralna 12.02-25.02.2024,

semestr letni 3.04.2024-17.06.2024.

Zachęcamy do myślenia o studiach tanecznych jako o procesie długoterminowym.

Harmonogram zajęć:

Poniedziałek, 16:00-16:50studenci 4-7 lat
Poniedziałek, 17:00-17:50studenci 8-10 lat

Zajęcia trwają 50 minut. W przypadku nieobecności na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie.

Rekrutacja:

Wymagamy zapisu na zajęcia, gdyż liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: studia[at]uniwersytettanca.pl oraz na miejscu w szkole LOFToDANCE. Prosimy o przesłanie danych studenta oraz wieku.

TYLKO WE WRZEŚNIU I MARCU – ADAPTACJA! Koszt jednorazowego udziału w zajęciach tanecznych – 39 zł.

W trakcie trwania zajęć adaptacyjnych dla kandydatów we wrześniu i w marcu nie musisz jeszcze decydować się na proces nauki. Możesz przyjść i sprawdzić jak wyglądają zajęcia, poznać prowadzącą, poznać miejsce.

Pracę w zamkniętych grupach w semestrze zimowym dzieci rozpoczną po adaptacji (nabór będzie otwarty przez cały miesiąc, tj. 11.09, 18.09, 25.09). Po okresie adaptacji rodzic/opiekun może podjąć decyzję o zapisie dziecka w poczet młodych studentów i opłacić wpisowe oraz czesne na kolejne miesiące/semestr.

Od października dla studentów wymagana jest jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 99,- zł, która gwarantuje stałe miejsce w grupie i pierwszeństwo zapisu na kolejne semestry. Nowi studenci mogą dołączyć w miarę wolnych miejsc w grupach.

Opłaty:

Czesne za semestr zimowy z umową (do 5.02.2024)120 zł / miesiąc [ 4 zajęcia] – płatne z góry do lutego
Czesne za semestr letni z umową (4.03-17.06)140 zł / miesiąc [4 zajęcia] – płatne z góry do czerwca
Czesne miesięczne bez umowy160 zł / miesiąc [4 zajęcia]
Wpisowe – opłata jednorazowa (od października)99 zł / dziecko
Zajęcia adaptacyjne (wrzesień i marzec)39 zł/ 50 min

Wpłat prosimy dokonywać na konto operatora studiów:

Fundacja LOFToDANCE: nr konta bakowego 77 1140 2004 0000 3402 8296 5629, w tytule podając Uniwersytet Tańca + imię i nazwisko studenta.

Na miejscu istnieje możliwość płatności tylko gotówką.

W przypadku nieobecności nie ma możliwości odrobienia zajęć w innym terminie. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

Kto prowadzi zajęcia dla dzieci?

Opiekunka roku/prowadząca:

Aneta Sikora – pedagożka tańca, nauczycielka, choreografka, animatorka kultury, tancerka. Swoją karierę taneczną rozpoczęła w wieku 5 lat od tańca ludowego, a następnie w latach 1989-2002 była tancerką Estrady Dziecięcej w Chełmie. Wielokrotnie brała udział w warsztatach tanecznych m.in. w ramach Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie oraz Ogólnopolskich Warsztatów Tańca Współczesnego w Kaliszu.  W 2004 r. ukończyła kurs instruktorski o specjalności taniec współczesny w Bydgoszczy. W latach 2003-2012 była tancerką w olsztyńskim Teatrze Tańca TeDeTe. W 2007 roku ukończyła 5-letnie studia magisterskie, pedagogikę o specjalności animacja społeczno-kulturalna w Olsztynie, broniąc pracy zatytułowanej „Taniec współczesny i jego znaczenie w rozwoju młodzieży”. W latach 2006-2012 była instruktorem i choreografem grupy tanecznej „Pro Contra”, działającej przy Iławskim Centrum Kultury. Od 2014roku jest kierownikiem, instruktorem i choreografem grupy tanecznej Art Rock, działającym przy Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. W swojej pracy artystycznej łączy technikę tańca współczesnego, bazującą na teorii tańca Rudolfa von Labana z tańcem klasycznym i jazzowym.

1 komentarz

Rusza rekrutacja na studia 23/24! – Studiuj taniec · 2023-08-18 o 12:05

[…] STUDIA […]